Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2010

soulmate
soulmate
2425 b5c2 390
Reposted frommnu mnu viadelikatnienie delikatnienie
soulmate
Idealny mężczyzna dla mnie? To taki, który może być wszędzie... ale woli być przy mnie.
Reposted fromamong among viadelikatnienie delikatnienie

November 19 2010

soulmate
8979 86b4
potrzebuję, ponieważ się rozsypuję.
Reposted fromkattrina kattrina viadelikatnienie delikatnienie
soulmate
czasem tak mnie to wszystko męczy
że nawet nie mam siły źle się czuć
— Charles Bukowski
soulmate
2294 3200 390
Reposted fromflyleaf flyleaf viadelikatnienie delikatnienie

November 13 2010

soulmate
3355 a429 390
Reposted fromprzecinek przecinek

November 07 2010

soulmate
Czy mnie to boli? Nie, nie boli mnie to. Mnie to wewnętrznie rozpierdala.
Reposted fromawaken awaken viamusic-girl music-girl

November 01 2010

soulmate
dajcie mi takie!
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viajdeg jdeg

October 31 2010

soulmate
5107 ed18 390
Reposted fromraspberryjam raspberryjam vianamietnosci namietnosci
soulmate

October 30 2010

soulmate
Panie Boże!

Proszę Cię o mądrość,
żebym mogła zrozumieć swojego mężczyznę,
o miłość – bym mogła mu przebaczyć,
o cierpliwość – bym mogła znieść jego humory.
Nie proszę Cię o siłę,
bo bym go zajebała.
Reposted frommachia machia viadelikatnienie delikatnienie

October 24 2010

soulmate
Ludzie chcą się dotykać. Chemia dotyku jest jedną z najbardziej fascynujących chemii.
Reposted frompeace peace viadelikatnienie delikatnienie

October 23 2010

soulmate
3916 ffef 390
Reposted fromflyleaf flyleaf viadelikatnienie delikatnienie
soulmate
W każdej kobiecie siedzi dama i dziwka i obie trzeba pielęgnować.

October 09 2010

Reposted fromrapnyc rapnyc viaamlady amlady
soulmate
nie wiem gdzie jest Ciebie więcej,
w mym sercu, czy w głowie.
— wizaż.pl

September 30 2010

soulmate
2240 6be0 390
Reposted fromflyleaf flyleaf viadelikatnienie delikatnienie

September 28 2010

soulmate
Mogę się na Ciebie obrażać sześćset trzynaście razy dziennie, ale i tak nie wpuszczę nikogo na Twoje miejsce.
Reposted frommsz msz viasofasong sofasong

September 26 2010

soulmate
Nic już nie będzie takie samo - ta myśl przestaje cieszyć, kiedy uświadamiam sobie, że za niektórymi rzeczami nie można przestać tęsknić. Nawet jeśli te rzeczy są po prostu złe.
— dekodery-i-anteny.blogspot.com (239.)
Reposted frometa eta viasofasong sofasong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl